VPS Raid10 Server - Thailand

VPS Server เซิร์ฟเวอร์เสมือน คือบริการจัดสรรทรัพยากรของ Server ประสิทธิภาพสูง โดยจำลองแบ่งออกเป็นส่วนๆ ให้กลายเป็น Virtual Machine ด้วยเทคโนโลยี ESXi ของ VMware ซึ่งมีความสามารถเทียบเท่ากับการทำงานของ Server จริงโดยในแต่ละ VPSจะทำงานแยกส่วนกัน มีการแยกทรัพยากรระบบ การบริหารจัดการ ออกจากกันอย่างอิสระแตกต่างจากบริการ Web Hosting แบบปกติ VPS จึงเป็นบริการที่ให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่า และมีความยืดหยุ่นมากกว่าในการบริหารจัดการ.

●ทำไมใครต่อใครถึงใช้บริการ VPS Raid10 Server จากเรา●

เร็วกว่าด้วย SSD Disk

เราเลือกใช้ Harddisk เป็น SSD Disk เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างลื่นไหลไม่ติดปัญหาที่การอ่านเขียน ซึ่งเSSD มีความเร็วมากกว่า SATA (Harddisk ปกติ) ถึง 5 เท่า .

รักษาข้อมุลสำคัญของท่านด้วยเทคโนโลยี Raid10

เราได้นำเทคโนโลยี Raid10 นำมาให้บริการ พร้อมกับ backups ข้อมูลให้ฟรีทุกๆ3วัน เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

รองรับการใช้งานหลากหลาย

ไม่ว่าจะเป็น Web Server, Mail Server, App Server, Database Server ปรับแต่งทั้งหมดได้ตามต้องการ.

มีเจ้าหน้าที่วิศวกรคอย Support ตลอด 24 ชั่วโมง

มีทีมวิศวกรไว้คอยแนะนำ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ.

 • CPU Processor
 • RAM Guaranteed
 • Disk Space
 • Network Port Shared
 • Data Transfer
 • Backups Data ฟรี
 • สถานที่ตั้งเซิฟเวอร์
 • Dedicated IP
 • Operation System
 • Control Panel
 • ค่าบริการ
VPS Raid10 Thai1
 • Intel Xeon(R) 1 Core
 • RAM 4 GB
 • HDD100GB/SSD40GB
 • Port 1 Gbps
 • Unlimited
 • ทุก 3 วัน
 • 1 IP
 • Linux Only
 • Vesta/DirectAdmin**
 • 699 บาท/เดือน
VPS Raid10 Thai2
 • Intel Xeon(R) 2 Core
 • RAM 8 GB
 • HDD200GB/SSD80GB
 • Port 1 Gbps
 • Unlimited
 • ทุก 3 วัน
 • 1 IP
 • Linux only
 • Vesta/DirectAdmin**
 • 1,199 บาท/เดือน
VPS Raid10 Thai3
 • Intel Xeon(R) 3 Core
 • RAM 12 GB
 • HDD300GB/SSD120GB
 • Port 1 Gbps
 • Unlimited
 • ทุก 3 วัน
 • 1 IP
 • Linux Only
 • Vesta/DirectAdmin**
 • 1,599 บาท/เดือน
VPS Raid10 Thai4
 • Intel Xeon(R) 4 Core
 • RAM 16 GB
 • HDD400GB/SSD160GB
 • Port 1 Gbps
 • Unlimited
 • ทุก 3 วัน
 • 1 IP
 • Linux Only
 • Vesta/DirectAdmin**
 • 1,999 บาท/เดือน
VPS Raid10 Thai4
 • Intel Xeon(R) 5 Core
 • RAM 24 GB
 • HDD500GB/SSD200GB
 • Port 1 Gbps
 • Unlimited
 • ทุก 3 วัน
 • 1 IP
 • Linux Only
 • Vesta/DirectAdmin**
 • 2,499 บาท/เดือน

☻ VPS Raid10 Thailand ☻

ข้อดีของบริการ VPS Server ของเรา

ป้องกันข้อมูลการสูญหายด้วยเทคโนโลยี Cloud และ สำรองข้อมูลให้ทุก 3 วัน

เร็วกว่าด้วย SSD Disk เร็วกว่า (Harddisk ปกติ HDD) ถึง 5-7 เท่า

Name Server และ DNS Server เป็นของคุณเอง

เจ้าหน้าที่ดูแล Server แทนคุณตลอด 24 ชม.

เหมาะกับเว็บไซต์ที่ต้องการความเสถียรภาพสูงกว่าเว็บไซต์ทั่วไป

ประหยัดมากเมื่อเทียบกับราคาของ Dedicated Server

เชื่อถือได้มากกว่าบริการ Colocation และราคาถูกกว่า

สามารถติดต้ังปรับแต่ง Configurations ของ ระบบปฏิบัติการ และซอฟท์แวร์ได้อย่างอิสระ

สามารถใช้งานทรัพยากรที่ได้รับจัดสรรมาอย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ต้องแบ่งให้ผู้ใช้บริการรายอื่น

สามารถจัดการควบคุมการใช้งานได้ด้วยตัวเอง เช่น Remote Control Server หรือ SSH ได้ด้วยตนเอง

** บริการเสริม :

- **สำหรับลูกค้าที่เลือกใช้งาน Control Panel Vesta ไม่มีค่าบริการเพิ่ม พร้อมติดต้ังให้ฟรี!

- **สำหรับลูกค้าที่เลือกใช้งาน Control Panel DirectAdmin(แบบรายเดือน) ใช้งานแบบระยะส้ัน 200 บาท / เดือน พร้อมติดต้ังปรับจุนให้ฟรี

- **สำหรับลูกค้าที่เลือกใช้งาน Control Panel DirectAdmin(แบบตลอดชีพ)ใช้งานแบบระยะยาว 2,000 บาท / จ่ายคร้ังเดียว พร้อมติดต้ังปรับจูนฟรี

หมายเหตุ :

- ขอสงวนสิทธิไม่ให้บริการ Server สำหรับ Bit torrent , Camfrog Server, Game Server, ใช้เป็นที่เก็บไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์

- หากถ้าลูกค้าท่านใดทำผิดข้อตกลงข้างต้น ทางเราขอสวงนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาและปิดบริการ Server ของท่านทันที พร้อมงดคืนค่าบริการ